Intertek Worldwide ประเทศไทย

Intertek (www.เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1 | สมัครฟรี | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ.com)

Global Energy Brochure

Intertek provides wide range of solutions for the energy industry. Find out how we can assist you locally and regionally.
 

บริการเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

บริการตรวจวัดและทดสอบวิเคราะห์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

อินเตอร์เทค ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพและตรวจวัดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทั้งประเภท ที่อยู่ที่โรงกลั่นน้ำมัน ท่อขนส่ง ถังเก็บบนบกและถังเก็บในเรือ ด้วยพนักงานสนามที่มีประสบการณ์ และห้องปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ใกล้กลับคลังก๊าซ เราให้บริการในด้านการวิเคราะห์คุณภาพ การตรวจวัด(ตรวจสอบ)ปริมาณก๊าซ ควบคุมการสูญหาย ระหว่างกระบวนการผลิต การจัดเก็บและขนส่ง

 

การวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

 • วิเคราะห์หาค่าแอมโมเนีย, เออไซน์, คาร์บอนีล, คลอไรด์, สารประกอบออร์แกนิค
 • วิเคราห์หาส่วนประกอบต่างๆ ของก๊าซ
 • การกัดกร่อน
 • หาค่าน้ำ
 • หาค่าไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า,กำมะถัน
 • หาค่าเมอร์แคปแทน,สารปรอท
 • ค่าความชื้น ,ออกซิเจน
 • ก๊าซที่ไม่กลั่นตัว
 • ค่าความหนาแน่น
 • สารประกอบตัวยับยั้ง
 • การระเหยกลายเป็นไอ,ความดันไอ

 

การทดสอบก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ ก๊าซธรรมชาติเหลว

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านบริการเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ได้อย่างไร.